ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Выставка художественной фотографии Ким Хён Ду «Казахстан – райский сад»

18-26 сентября 2015 г. | 18:30

Выставка художественной фотографии Ким Хён Ду

Казахстан – райский сад

Выставка художественной фотографии Ким Хён Ду

Пресс-релиз

 Природа Казахстана на фотографиях Ким Хён Ду выглядит поистине грандиозно. Корейский фотохудожник запечатлел не только знаменитые виды гор, озёр и ущелий, но и малоизвестные и не менее чарующие уголки страны. На фотовыставке зритель получит возможность полюбоваться невыразимо прекрасными пейзажами, увиденными через объектив камеры автора, давно очарованного ландшафтами нашего края.  Проживая в Казахстане с 1996 г., более десяти лет художник путешествует по его просторам в поисках вдохновения, находя всё новые ракурсы.«Казахстан – райский сад» является второй  персональной выставкой Ким Хён Ду в Казахстане. Серии фоторабот, представленные на выставке, рассказывают об удивительной красоте природы в различных её состояниях, будь то молчаливое величие горных вершин или тихая прелесть наступающих сумерек. Извилистые тропы уводят взгляд смотрящего за бескрайний горизонт, напоминая нам о нерушимых узах с родной землёй.

 

 

 

Қазақстан – жұмақтай бақ

Ким Хён Дуның көркем фотография көрмесі

Баяндама

 Ким Хён Дуның фотожұмыстарында Қазақстанның табиғаты жойқын көрсетілген. Корейлік фотосуретші тек әйгілі тауларды және тау шатқалыларды, ажарлы көлдерді ғана емес, сонымен қатар атағы аз шыққан жерлерді де көрсетеді. Осы фотокөрмеде, көрерменде қазақ ландшафтарына тәнті болған автордың камерасынан шыққан айтқысыз керемет пейзаждарды тамашалауға болады. Суретші Қазақстанда 1996 жылдан бастап тұрады. Он жылдам астам қазақтың кеңістіктерін аралап, шабыт іздеп, нәтижесінде жаңа ресурстар тауып жүрген азамат.«Қазақстан – жұмақтай бақ»  көрмесі Ким Хён Ду үшін Қазақстандағы екінші жеке көрмесі болып табылады.  Ұсынылған фотожұмыстардың топтамасы табиғаттың таңқалдырар әсемділігі және оның түрлі құбылыстары тұралы айтқысы келгендей. Таулардың үнсіз шыңдардың айбындылығы, жақындаған ымырттың жым-жырт ғажаптығы,  бұралаң  соқпақтары көрушінің ойын шексіздікке алып кетіп, тұған жермен мазғымас байланыс тұралы еске салғандай болады.

 

 

 

Kazakhstan is a heaven’s garden

The photo exhibition by Kim Hyun Doo

Press release

  

The nature of Kazakhstan looks veritably superb in photographs made by Kim Hen Du.  Korean photo artist took picture of famed mountains, lakes and chinks, but obscure and yet captivating places as well. The photo exhibition will provide visitors with an opportunity to enjoy unspeakably glorious views that seen through the camera lens by author who is in love with the landscapes of our country.The artist has been living in Kazakhstan since 1996 and has travelled for more than ten years. He searches for inspiration and finds new views.»Kazakhstan is a heaven’s garden» is the second personal exhibition by Kim Hen Du in Kazakhstan. The series of photos represented in exhibition demonstrate an amazing beauty of nature in different states either its peaceful nobility of mountain points or quiet charm of growing dusk.The tortuous paths take a view of watching person over the horizon to remind of the sacred ties with motherland.